Menu

 

کفش ایمنی

کد 8412

•  زیره مواد PU، دو تزریقه
•  امکان تولید با زیره PU + لاستیک
•  امکان تولید با زیره یک تزریقه PU
•  امکان تولید بدون سرپنجه
•  زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•  رویه چرم طبیعی
•  امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•  امکان تغییر چرم رویه و آستر به
 درخواست سفارش دهنده
•  سایز 37 تا 47
 

کفش کواترو

کد 7210

•  زیره مواد PU، دو تزریقه
•  زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•  محافظت پا از چهار قسمت: پنجه، پاشنه و طرفین
•  رویه چرم طبیعی
•  امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•  امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•  سایز 37 تا 48
       

کفش کواترو بدون کاپ PU

کد 7230

  زیره مواد PU، دو تزریقه
•  زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•  محافظت پا از چهار قسمت: پنجه، پاشنه و طرفین
•  رویه چرم طبیعی
•  امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•  امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•  سایز 37 تا 48

کفش کواترو برقـکاری  بدون فلز

کد 7233

  زیره مواد PU، دو تزریقه
•  زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•  محافظت پا از چهار قسمت پنجه، پاشنه و طرفین
•  رویه چرم طبیعی
•  امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•  بدون هیچ گونه فلز
•  سرپنجه از نوع کامپوزیت
•  امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•  سایز 37 تا 48
       

کفش ایمنی اسپرت

کد 9614

•    زیره یک تزریقه مواد PU
•    امکان تولید با زیره دو تزریقه
•    زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•    رویه چرم طبیعی و پارچه فوم دار
     مخصوص
•    سایز 37 تا 47

کفش شیکر

کد 7511

•  دارای زیره ارتوپدیک و فوق العاده راحت جهت پیاده روی
•  رویه چرم کامل
•  امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•  امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•  سایز 40 تا 44
       

کفش بدون بند کواترو

کد 7211

•  راحتی در پوشیدن
•  زیره مواد PU، دو تزریقه
•  زیره ضد لغزش، سایش، روغن و اسید
•  محافظت پا از چهار قسمت: پنجه، پاشنه و طرفین
•  رویه چرم طبیعی
•  امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•  بدون بند - دارای کش مخصوص
•  امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•  سایز 37 تا 48

 

کفش سافت

کد 7522

•  دارای زیره ارتوپدیک و فوق العاده راحت  جهت پیاده روی
•  رویه چرم کامل
•  امکان تولید با آستر چرم طبیعی و انواع پارچه
•  امکان تغییر چرم رویه و آستر به درخواست سفارش دهنده
•  امکان تولید در رنگ های مختلف
•  سایز 40 تا 44
       
 

کفش رام (ROM)

کد 5511

  راحت برای پیاده روی
•  رویه چرم طبیعی
•  امکان تولید زیره یک تزریقه و دو تزریقه
•  امکان تولید در رنگ های مختلف
•  سایز 34 تا 42

کفش پونا (PUNA)

کد 5510

•  راحت برای پیاده روی
•  رویه چرم طبیعی
•  امکان تولید در رنگ های مختلف
•  سایز 34 تا 42
 
       

کفش رام (ROM)

کد 5514

•  راحت برای پیاده روی
•  رویه چرم طبیعی
•  امکان تولید زیره یک تزریقه و دو تزریقه
•  امکان تولید در رنگ های مختلف
•  سایز 34 تا 42


کفش رام (ROM)

کد 5512

  راحت برای پیاده روی
•  رویه چرم طبیعی
•  امکان تولید زیره یک تزریقه و دو تزریقه
•  امکان تولید در رنگ های مختلف
•  سایز 34 تا 42
       

کفش سینا (SINA)

کد 5515

•  راحت برای پیاده روی
•  رویه چرم طبیعی
•  امکان تولید زیره یک تزریقه و دو تزریقه
•  امکان تولید در رنگ های مختلف
•  سایز 34 تا 42